Poder e representación política en Galiza (1790-1856). Avance de investigación e algunhas premisas de partida

VEIGA ALONSO, X. R. (2008): “Poder e representación política en Galiza (1790-1856). Avance de investigación e algunhas premisas de partida”, en  GRANDÍO SEOANE, E. y VILLARES, R., A Patria enteira: homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández, Axeitos, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 381-398.