Video. Dulce Freire "Agriculture and Biodiversity: discussing agrarian innovation across the Iberian Peninsula since the 16th century"

Conferencia "Agriculture and Biodiversity: discussing agrarian innovation across the Iberian Peninsula since the 16th century" impartida por Dulce Freire. Organizada por Histagra. 5 de Diciembre de 2019. Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Santiago de Compostela.