Video. Cristina Sánchez-Carretero "A natureza disonante do patrimonio: dispositivos para airear disensos"

CONFERENCIA DE CRISTINA SÁNCHEZ-CARRETERO NO CICLO PASADOS INCÓMODOS DE HISTAGRA 

 

Título: La natureza disonante del patrimonio: dispositivos para airear disensos

Relatora: Cristina Sánchez-Carretero (Incipit-CSIC) 

Lugar: Facultade de Xeografía e Historia da USC 

Fecha 16/01/2020 

Hora: 12 h