Feiras, industria, comercio e transportes no concello de Valga (1850-1930)

Research works (undergraduate theses, TITS, TFM)

Tipo de traballo: Traballo de Investigación Tutelado (TIT)
Autor: Daniel Seijas Llerena
Director: Ramón Villares Paz
Ano: 2006