O Club de Fútbol Xuvenil Erizana na década de 1950. Baiona: deporte e sociabilidade no franquismo

Research works (undergraduate theses, TITS, TFM)

Tipo de traballo: Traballo de Investigación Tutelado (TIT)

Autor: Roberto Garrido Pereira

Director: Lourenzo Fernández Prieto

Ano: 2012