Apuntamentos sobre ficción televisiva. A reconstrución histórica da contemporaneidade. O baleiro español