Publicacións

  • Terrorismo de Estado e Imperialismo

    Julio Lisandro Cañón Voirín
    Cañón, L. (2020): "Terrorismo de Estado e Imperialismo", en  Lisandro Cañón e César Manuel Román (Comp.) (2020), Estado de excepción y terrorismo de Estado, Córdoba, Lago editora, p. 141-172...