Cando o pasado é futuro: Historia e construción nacional na Galiza do século XIX

VIVEIRO MOGO, P. (2009): “Cando o pasado é futuro: Historia e construción nacional na Galiza do século XIX”, en Madrygal, Revista de Estudios Gallegos, volume 12, pp. 131-136.