A Asociación de Cultura Iberoamericana da Coruña (ACI) e O Facho: cultura asociativa no franquismo, con Fraga na rebotica

Gurriarán Rodríguez, R. (2019): “A Asociación de Cultura Iberoamericana da Coruña (ACI) e  O Facho: cultura asociativa no franquismo, con Fraga na rebotica”, en Gurriarán Rodríguez, R. (ed.), A cultura e o asociacionismo cívico na Coruña. Entre a oficialidade e a resistencia (1939-1979), Santiago de Compostela, Fundación 10 de marzo, p. 127-159.