Os promotores dos primeiros diarios galegos: Diario de Santiago e Diario de la Coruña

VIVERO MOGO, P. (2008): “Os promotores dos primeiros diarios galegos: Diario de Santiago e Diario de la Coruña”, en LÓPEZ GARCÍA, X. y ANEIROS DÍAZ, R.: Primeiros diarios galegos (1808-1809), Estudos críticos, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 9-26.