"Os primordios da autonomía galega: Xerardo Fernández Albor, primeiro presidente"

Villares Paz, R. (2018): "Os primordios da autonomía galega: Xerardo Fernández Albor, primeiro presidente", en Agís Villaverde, M. et al. (coords.), Xerardo Fernández Albor e o seu tempo. Cen anos dun presidente, Vigo, Galaxia, p. 37-54.

Galicia non se entende sen Xerardo Fernández Albor e Xerardo Fernández Albor non se entende sen Galicia. Nestas páxinas condénsase a biografía do noso primeiro presidente democraticamente elixido: a voz da sabedoría como medio para descifrar a actualidade.