HISTAGRA consegue dous contratos pos doutorias da Xunta de Galicia para o bienio 2019-2020

HISTAGRA ven de conseguir dous contratos posdoutorais da Xunta de Galicia nas modalidades A e B.


 

 Francisco Jorge Castiñeira ven de conseguir un contrato Posdoutoral da Xunta de Galicia na modalidade A:

http://histagra.usc.gal/gl/persoas/28/francisco-jorge-leira-castineira
 


 

Julio Lisandro Cañón Voirin ven de conseguir un contrato Posdoutoral da Xunta de Galicia na modalidade B:

http://histagra.usc.gal/gl/persoas/55/julio-lisandro-canon-voirin