Technological change in agriculture

O enfoque institucional leva á indagación sobre a conformación histórica dos sistemas estatais de innovación, dende un punto de vista que enlaza coa historia da ciencia, pero interesa especialmente as formas que adopta o entramado institucional nos diferentes contextos estatais e internacionais, o que enlaza tamén co estudo das políticas agrarias na súa vertente tecnolóxica. Neste punto interesa tamén o rol do científicos e os técnicos tanto na definición das súas propostas como na relación co medio social agrario onde teñen que desenvolverse.

Nesta liña centrámonos ademais no estudo da innovación e da complexidade dos seus procesos, intentando penetrar "inside the black box". O tipo e a cadea de innovacións adoptadas polo sistema produtivo en cada contexto son unha guía necesaria de pescuda, así como as canles que segue o proceso innovador: comerciais, formativas, asociativas, etc. Interesa especialmente o estudo do medio social innovador, os labregos-os  suxeitos, individuais e colectivos que resisten unhas innovacións e incorporan outras, cando poden facelo, así como o carácter forzado (revolución verde) ou voluntario de innovación. En último termo queremos indagar nas lóxicas sociais e o sentido produtivo da innovación: quid prodest? Indagando a quen beneficia e a quen perxudica historicamente. O grupo é pioneiro na Historia do cambio tecnolóxico na agricultura dende hai tres décadas.