Aurora Artiaga Rego

Aurora Artiaga Rego

Lecturer
curriculum

ORCID: 0000-0001-6117-9049

 

 

Aurora Artiaga Rego (1960) became a doctor of Contemporary History from the  Universidade de Santiago de Compostela (1989) with the thesis A desamortización da provincia de Pontevedra, 1855-1900 (‘Ecclesiastical confiscations in the province of Pontevedra, 1855-1900’), directed by professor Ramón Villares Paz. She has been a lecturer at the Department of Contemporary and American History since 1991. She was a visiting teacher at the Department of Spanish Language and Civilisation of the Université Rennes 2 Haute Bretagne (1988-1989).

Her lines of research are agrarian history, contemporary history, history of Galicia and environmental history.

Her main publications include the following: (2001): “Unha radiografía da posguerra na Galicia rural: os informes fundacionas das Hermandades de Labradores y Ganaderos na provincia de Pontevedra”, in Entre nos. Estudios de Arte, Xeografía e Historia en homenaxe ó profesor Xosé Manuel Pose Antelo, Santiago, pp. 897-927; (2006): “La sociedad gallega (c. 1770-1874)”, in DE JUANA, J. (coords.), Historia de Galicia, Barcelona, Ariel, pp. 57-82;  (2006): “Todo por España y España para Dios”. La Bandera Legionaria Gallega de Falange Española en la guerra civil,  Libro homenaxe ó prof. Barreiro Fernández; “As reformas institucionais: a crise do Antigo Réxime”, in Economía e Sociedade do século XIX, Gran Historia de Galicia, Tomo I, ed. Fundación Caixa Galicia and La Voz de Galicia; “Unha economía de base agraria (1800-1870)”, in Economía e Sociedade do século XIX, Gran Historia de Galicia, Tomo I, ed. Fundación Caixa Galicia and La Voz de Galicia; “Unha sociedade de base agraria (1800-1870)”, in Economía e Sociedade do século XIX, Gran Historia de Galicia, Tomo I, ed. Fundación Caixa Galicia and La Voz de Galicia.

messages.latest-publications