Os estudos da Facultade de xeografía e historia desde 1982. Historia

Miguez Macho, A. (2024): "Os estudos da Facultade de xeografía e historia desde 1982. Historia", en Villares Paz, R. (Dir.), Razón de historia. Centenario dos estudos de historia na universidade de Santiago de compostela, Santiago, USC, p.179-194