Razón de historia: centenario dos estudos de historia na Universidade de Santiago de Compostela

Villares Paz, R. (Dir.) (2024): Razón de historia. Centenario dos estudos de historia na universidade de Santiago de compostela, Santiago, USC

Os estudos de Historia na Universidade de Santiago cumpriron cen anos no curso académico 2022-23, efeméride que, en canto memoria e conmemoración, supón unha fórmula idónea contra o esquecemento. En Compostela, os estudos superiores de Historia deron comezo dentro da Facultade de Filosofía e Letras, de modo paralelo aos de Química, que o facían na Facultade de Ciencias, uns principios certamente modestos e tamén serodios en comparanza coa maior parte das universidades españolas, dos que, con todo, foron xurdindo progresivamente diversas especialidades e, finalmente, licenciaturas. A través de sólidos estudos, de exhaustivas biografías e testemuños directos, esta obra coral, profusamente ilustrada, proporciona unha estampa, a un tempo evocadora e rigorosa, intensa e sensible, dun centro universitario senlleiro, que, lonxe de ancorarse na lembranza nostálxica, recolle o mellor dos seus cen anos para proxectarse no futuro.