Varias entradas: O Fardel da memoria de Conde Corbal

Cabana Iglesia, A. (2023): "O bando para o estado de guerra; Polo crego que falou sen caridade nin xustiza; o amor e o alférez provisional; seguindo a guerra desde o balneario", en  O Fardel da memoria de Conde Corbal, Pontevedra, Deputación provincial, p. 48-49; 106-107; 160-161; 190-191

Unha edición de luxo dos gravados que, baixo o título O fardel da memoria de Conde Corbal recolle as 88 pezas da colección comentadas por persoas do mundo da investigación, a memoria, a literatura, a poesía e a música