A Galicia de Montevideo. Unha biografía de Xesús Canabal, 1897-1985

VIVEIRO MOGO, P. (2010): “A Galicia de Montevideo. Unha biografía de Xesús Canabal, 1897-1985”, Grial, nº 188, pp. 110-111.