Baldaio en loita. recuperación do patrimonio natural colectivo (1948-1991)

Freire Cedeira, A. (2021): "Baldaio en loita. recuperación do patrimonio natural colectivo (1948-1991)", en Leira-Castiñeira, F.J. e Cabo Villaverde, M. (eds.), A xustixa pola man. Violencia e conflitividade na Galicia contemporánea, Vigo, Xerais, p. 271-296