A violencia na retórica e na realidade do movemento agrarista

Cabo Villaverde, M. (2021): "A violencia na retórica e na realidade do movemento agrarista", en Leira-Castiñeira, F.J. e Cabo Villaverde, M. (eds.), A xustixa pola man. Violencia e conflitividade na Galicia contemporánea, Vigo, Xerais, p. 169-188