Unha colisión fina. A violencia na acción colectiva do movemento obreiro en Galicia: repertorios, percepcións e consecuencias (1890-1940)

Miguez Macho, A. (2021): "Unha colisión fina. A violencia na acción colectiva do movemento obreiro en Galicia: repertorios, percepcións e consecuencias (1890-1940)", en Leira-Castiñeira, F.J. e Cabo Villaverde, M. (eds.), A xustixa pola man. Violencia e conflitividade na Galicia contemporánea, Vigo, Xerais, p. 116-143