As tendencias do crime galego no período das estatísticas oficiais (1859-1918)

Carballo Gende, E. (2021): "As tendencias do crime galego no período das estatísticas oficiais (1859-1918)", en Leira-Castiñeira, F.J. e Cabo Villaverde, M. (eds.) (2021): A xustixa pola man. Violencia e conflitividade na Galicia contemporánea, Vigo, Xerais, p. 65-90