A visita de Isabel II a Galicia en 1858. Monarquía e provincialismmo ao servizo da nacionalización

BARRAL MARTÍNEZ, M. (2012): A visita de Isabel II a Galicia en 1858. Monarquía e provincialismmo ao servizo da nacionalización, Santiago de Compostea, Sotelo Blanco/Consorcia de Santiago.

Limiar de Ramón Villares. A través deste traballo se pode afirmar que hai un patriotismo local, aínda que difuso e ambiguo, na primeira metade do século XIX, manifestados moitas veces polas viaxes coma a realizada pola raiña Isabel II e a súa familia a Galicia en setembro de 1858.