A Just Transition to the Circular Economy (Just2CE)

Duration: 2021-2024 Research projects

Título: A Just Transition to the Circular Economy (Just2CE)

 

Referencia: Grant Agreement (GA) n. 101003491 

 

Entidad financiadora: EU Horizon2020 

 

Investigador principal: Mario Pansera (UAB e UVigo)

Investigadora principal responsável do Work Package 1 - Beyond  current models and practices of Circular Economy: Stefania Barca
 

Participación da USC: third-party in kind por convenio co Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra

 

Duración: 36 meses

 

Número de investigadores participantes no convenio: 9

 

Cuantía da subvención: 350.000 partillados entre CES e USC (90.000)