A conflitividade socioambiental e a problemática industrializadora na Galiza dos anos 70: o caso paradigmático do conflito de Encrobas (1976-1981)

Research works (undergraduate theses, TITS, TFM)

Tipo de traballo: Traballo de Investigación Tutelado (TIT)

Autor: Pablo Fernández Carballo

Director: Miguel Cabo Villaverde

Ano: 2012