O reitor Alejandro Rodríguez Cadarso a través da prensa local (1930-1933)

VIVEIRO MOGO, P. (2008): “O reitor Alejandro Rodríguez Cadarso a través da prensa local (1930-1933)”, en Catálogo da exposición Rodríguez Cadarso: un reitor para un país, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 43-55.