Os promotores dos primeiros diarios galegos: Diario de Santiago e Diario de la Coruña

VIVERO MOGO, P.: “Os promotores dos primeiros diarios galegos: Diario de Santiago e Diario de la Coruña”, en LÓPEZ GARCÍA, X. e ANEIROS DÍAZ, R.: Primeiros diarios galegos (1808-1809), Estudos críticos, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2008, p. 9-26.