Os verdugos e a sociedade. A violencia sublevada en Ribadeo (1936-1941)

Buxeiro Alonso, Xabier (2018): "Os verdugos e a sociedade. A violencia sublevada en Ribadeo (1936-1941)", en Fernández Prieto, L. ; Miguez Macho, A. (eds.), Golpistas e verdugos de 1936. Historia dun pasado incómodo, Vigo, Galaxia, p. 181-226