Acción Gallega: populismo agrario y cambio político en la Galicia de la Restauración, 1912-1915

CABO VILLAVERDE, M. (2013): 'Acción Gallega: populismo agrario y cambio político en la Galicia de la Restauración', 1912-1915, Segle XX. Revista Catalana de Historia, Núm. 6.

Acción Gallega va constituir un dels intents d’unificar la força de les societats agràries a Galícia, sota les banderes de la lluita contra el caciquisme i els foros. Implantada fonamentalment a les províncies d’Ourense i Pontevedra, el seu carismàtic líder fou paradoxalment un capellà, Basilio Álvarez, el qual va llançar una campanya de mítings i propaganda que va sacsejar els ciments del sistema polític a Galícia. Tanmateix, Acción Gallega finalment va fracassar com a resultat de la seva falta d’estructura sòlida, les seves contradiccions internes i l’ofensiva combinada de la jerarquia eclesiàstica i els partits monàrquics.