Exposicións e recursos didácticos

Exhibition: 80 anos. Santiago 1936

 

Donwload Dossier

Credits:

Curation: Lourenzo Fernández Prieto, Gustavo Hervella García, Alfonso Mato Domínguez, Antonio Miguez Macho, Dolores Vilavedra
Fernández

Production: HISTAGRA-USC, Concello de Santiago de Compostela

Design: Tórculo
Poster and handout design: Iñaki López. RuralC
Audiovisual: Sumo Comunicación

Collaborate:

Arquivo da Universidade de Santiago de Compostela, Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela, CGAC, Excma. Deputación
Provincial de A Coruña, Fundación Eugenio Granell, Galiciana -Biblioteca Dixital de Galicia, Museo das Peregrinacións e de Santiago

Acknowledgement:

Archivo Intermedio Militar Noroeste (Ferrol), Armería Toribio, Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento - CSIC , Museo do Pobo Galego , Luis Guitián Rivera, Ricardo Gurriarán Rodríguez, Augusto Pérez-Alberti , Suso de Toro

————

Exhibition: "Centenario Hildegart Rodríguez Carballeira (1914-2014)"

 

Exhibition Panels

————

Póster Histagra. Thirty years of research into agricultural history at the university of Santiago de Compostela (1980-2009)

Download Poster

————

Exhibition: "Vivir da terra. A loita do campesinado (1925-1975)"

Exhibition Panels

————

Exhibition: ‘A Granxa Agrícola Experimental de Galicia (1888-1964)’