"Modernización económica versus conflitividade socioambiental: discursos a favor e en contra da Autopista del Atlántico (1976 - 1979)"

LANERO-TABOAS, Daniel, "Modernización económica versus conflitividade  socioambiental: discursos a favor e en contra da Autopista del Atlántico (1976 - 1979)", Minius, nº 24 (2016), p. 111-142.