Diego López Carcedo

Diego López Carcedo

IFP

Diego López Carcedo (Vigo, 1992) é graduado en Historia (USC, 2014), Máster en Profesorado de Educación Secundaria (USC, 2015) e Máster en Historia Contemporánea (USC, 2017).
As súas liñas de investigación son as políticas sociais de asimilación e control nos reximes autoritarios e transicionais europeos do século XX.
Actualmente realiza a súa tese de doutoramento acerca das políticas de vivenda pública en España (1920-1990), aplicando un estudo de caso centrado na cidade de Vigo e as súas periferias.

messages.latest-publications