Histagra

La protesta rural en Galicia durante el franquismo en clave de género. Algunas notas

Duración:

La protesta rural en Galicia durante el franquismo en clave de género. Algunas notas

Tipo: Comunicación
Autora: Ana Cabana Iglesia
Evento: Transicións na agricultura e na sociedade rural. Os desafíos globais da Historia rural. II Congreso Internacional
Lugar de celebración: Facultade de Xeografía e Historia. USC
Data: 20 de Xuño 2018