Histagra

Da selección á indución? Análise de dous modelos de cambio tecnolóxico a través do caso da introdución de tractores na agricultura galega 1920-1975

Duración:

Da selección á indución? Análise de dous modelos de cambio tecnolóxico a través do caso da introdución de tractores na agricultura galega 1920-1975

Tipo: Comunicación
Autor: Bruno Esperante Paramos
Evento: Transicións na agricultura e na sociedade rural. Os desafíos globais da Historia rural. II Congreso Internacional
Lugar de celebración: Facultade de Xeografía e Historia. USC
Data: 20 de Xuño 2018