Histagra

Crecimiento agrario y manejo de la fertilidad en sistemas agroforestales. El café de Costa Rica (1900-2010)

Duración:

Crecimiento agrario y manejo de la fertilidad en sistemas agroforestales. El café de Costa Rica (1900-2010)

Tipo: Comunicación
Autores: Juan Infante Amate, Eduardo Aguilera, Wilson Picado
Evento: Transicións na agricultura e na sociedade rural. Os desafíos globais da Historia rural. II Congreso Internacional
Lugar de celebración: Facultade de Xeografía e Historia. USC
Data: 23 de Xuño 2018