Histagra

Das cartillas ás Escolas de Capacitación Agraria. O ensino da agricultura en Galicia nos últimos dous séculos

Duración:

Tipo: Ponencia
Autora: Ana Cabana Iglesia
Evento: 50 anos sementando futuro
Organiza: Centro de  Formación e Experimentación  (CFEA) de Guísamo
Lugar de celebración: Guísamo (A Coruña)
Data: 31/5/2014