Histagra

A nacionalización española en Galicia desde o punto de vista da Xeración Nós

Duración:

Tipo de traballo: Traballo de Investigación Tutelado (TIT)

Autor: Jacobo Prado Fernández

Director: Miguel Cabo Villaverde

Ano: 2012