Histagra

O heteroxéneo panorama do sindicalismo agrario na Galicia do tardofranquismo e da transición: propostas para a reforma da agricultura galega, acción sindical e perfís dos cadros dirixentes (1970-1978)

Duración:

Tipo: Ponencia
Autora: Alba Díaz Geada e André Taboada Casteleiro
Evento: Congreso Cincuenta anos de sindicalismo agrario en España: da ditadura á democracia (1936-1986), Curso de verán da USC
Organización: Vicerreitoría de Extensión Universitaria, Cultura e Sociedade da Universidade de Santiago de Compostela e Grupo de Investigación HISTAGRA
Localidade: Arzúa
Data: 2011