Histagra

A veterinaria como motor da innovación agrogandeira galega. Juan Rof Codina e Cruz Gallástegui

Duración:

Tipo: Conferencia
Autor: Lourenzo Fernández Prieto
Evento: XIV Congreso Nacional e V Hispanoamericano de Historia da Veterinaria
Organización: Asociación Española de Historia de la Veterinaria (AEHV) e Historia Veterinaria Galega (HISVEGA)
Localidade: Santiago-Lugo
Data: 10-12 de outubro, 2008