Histagra

Xenealoxía dun soño: Dinamarca como modelo de desenvolvemento agro-gandeiro para Galicia, 1900-1936

Duración:

Tipo: Congreso
Autor: Miguel Cabo Villaverde
Evento: XIV Congreso Nacional y V Iberoamericano de Historia Veterinaria
Localidade: Santiago de Compostela-Lugo
Data: outubro, 2008