Histagra

As devesas reais da parroquia de Mourente

Duración:

Tipo de traballo: Traballo de Investigación Tutelado (TIT)
Autor: Xosé Carlos Morgade Martínez
Director: Xesús Balboa López
Ano: 2000