Histagra

Aproximación ó movemento agrario. Lousame, Porto do Son e Noia

Duración:

Tipo de traballo: Traballo de Investigación Tutelado (TIT)
Autora: Mª Xosé Vázquez Lojo
Director: Xesús Balboa López
Ano: 2001