Histagra

Cambados, un pobo deitado ó sol, á beira do mar. Adaptación e continuidade das elites locais vilegas durante a II República

Duración:

Tipo de traballo: Traballo de Investigación Tutelado (TIT)
Autor: Jacobo Domínguez Pereira
Director: Miguel Cabo Villaverde
Ano: 2002