Histagra

Introducción á pesca na Mariña Occidental dende 1850 ata 1950

Duración:

Tipo de traballo: Traballo de Investigación Tutelado (TIT)
Autor: Antonio Martínez Rey
Director: Lourenzo Fernández Prieto
Ano: 2003