Histagra

O nacemento da UCD en Galicia

Duración:

Tipo de traballo: Traballo de Investigación Tutelado (TIT)
Autor: Juan González-Redondo Neira
Director: Ramón Villares Paz
Ano: 2004