Histagra

A II república no concello de Lugo: análise da súa dinámica política a través das fontes hemerográficas

Duración:

Tipo de traballo: Traballo de Investigación Tutelado (TIT)
Autor: Antonio Somoza Cayado
Director: Lourenzo Fernández Prieto
Ano: 2004