Histagra

Os diputados galegos nas Cortes de Cádiz

Duración:

Tipo de traballo: Traballo de Investigación Tutelado (TIT)

Autor: Marcos Fernández Fraguas

Director: Ramón Villares Paz

Ano: 2012