Histagra

O Consello de Galiza e os exilios ibéricos

Duración:

Tipo: Ponencia
Autor: Ramón Villares Paz
Evento: Seminario Internacional Os exilios ibéricos en perspectiva comparada
Organiza: Consello da Cultura Galega/Grupo Hispona da USC/LMU München
Lugar de celebración: Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela
Data: 14-15 Novembro, 2014