Histagra

Liñas de investigación

HISTAGRA: Historia Agraria e Política do Mundo Rural. Séculos XIX e XX configurouse como Grupo de Investigación do Sistema Universitario Galego (SUG), en 2006, como resultado da reintegración dos Grupos de Investigación preexistentes: "Política e mundo rural" (co Profesor Dr. Ramón Villares como  Investigador Principal) e "Historia Agraria Contemporánea: Tecnología, Sociedad e Historia", do que o Investigador Principal era o Profesor Lourenzo Fernández Prieto (actual IP de HISTAGRA). Ambos Grupos de Investigación estaban adscritos ao Departamento de Historia Contemporánea e de América da Universidade de Santiago de Compostela (USC). De feito, derivaban dunha mesma estrutura de investigación no ámbito da Historia Agraria creada a comenzo da década de 1980 polo propio Profesor Ramón Villares, e que desenvolveu un intenso e pioneiro cometido de investigación nos terreos da Historia Agraria, Política e Social do mundo rural galego e español durante vintecinco anos, convertendo as súas publicacións sobre temas como a reforma agraria liberal, a evolución histórica do monte, o cambio tecnolóxico na agricultura ou o proceso de construción da sociedade civil rural, en traballos de referencia para a historiografía agraria española das últimas tres décadas, conseguindo á súa un notable impacto no exterior, en países como Portugal, Italia, Francia, Argentina ou Costa Rica.

En 2006 HISTAGRA obtivo da Xunta de Galicia o recoñecemento como Grupo de Referencia Competitiva (GRC), un dos poucos existentes dentro da gran área das Humanidades a nivel galego. Esta condición, restrinxida a día de hoxe a 25 Grupos de Investigación do SUG, foi renovada polo Grupo en 2010 e, máis recentemente, en 2013 para os próximos catro anos.

Na actualidade, HISTAGRA está composto por un total de 24 investigadores/as, dos que 19 son doutores/as, 3 investigadores/as en formación e 3 Personal de Apoio. O noso Grupo de Investigación conta con 1 becaria predoutoral (do programa estatal FPI) e 2 contratados posdoutorais (programa europeo Marien Curie e estatal Ramón y Cajal).

As investigacións desenvolvidas por HISTAGRA organizanse en catro liñas de investigación principais, cos seus correspondentes subcampos temáticos:

En 2011 constituíuse formalmente, por iniciativa de HISTAGRA e co o recoñecemento administrativo e a financiación da Xunta de Galicia, unha Rede de Investigación transdisciplinar (ReVolta) composta, ademais de polo noso Grupo, por Grupos de Investigación das Universidades de Santiago de Compostela e de Vigo, pertencentes a disciplinas como a Economía Ecolóxica (GIEEA - UdV); a Enxeñería Agronómica (LaboraTe, COSMERUM, XROFEA - USC), a economía aplicada (ECOAGRASOC-USC) e a Historia Económica (GESPIC - USC). Esta rede ten sido renovada para o período 2014-2015.