A ciencia nas Batuecas. Unha deformación histórica

Fernández Prieto, L. e Miguez Macho, A. (2020): "A ciencia nas Batuecas. Unha deformación histórica", en Grial, nº 225-226, p. 123-131

Reflexión sobre a función de Tomás Batuecas como colaborador dos golpistas de 1936 nas tarefas de persecución dos membros da comunidade universitaria galega a partires de 18 de xullo de 1936, a propósito da homenaxe realizada pola Academia das Ciencias en 2020.